Sporg eksperten:   70 70 20 52
Aben: Mandag - fredag 08:00 - 16:00
INDKOBSKURV
DU HAR 0 VARER I DIN KURV
SE INDKOBSKURV
Daglige forsendelse Kredit til din virksomhed
Mest solgte produkter
Trykflasker fjernes ved brand
Stk
Kr. 38,00
Flugtvej ned, efterlysende
Stk
Kr. 69,00
Flugtvejsskilt
Stk
Kr. 49,00
Øjenværn
Stk
Kr. 38,00
Høreværn
Stk
Kr. 36,00
Adgang forbudt for uvedkommende
Stk
Kr. 36,00
Sikkerhedsskilte som

Sikkerhedsskilte som et krav til din virksomhed

Langt de fleste virksomheder i Danmark, stilles over for en lang række af krav til opsætning og vedligeholdelse af sikkerhedsskilte. Fabrikker, kontorer, hoteller, restaurationer, til offentlige bygninger og institutioner. Ingen undgår kravet til sikkerhedsskiltning.
Kravene stilles af en lang række myndigheder, fra det kommunale redningsberedskab til arbejdstilsynet. Du kan finde alle krav til sikkerhedsskiltning under de enkelte produkter, samt på bloggen.
Især steder hvor mennesker samles og hvor der arbejdes  og/eller lagers farlige materialer/stoffer, skal leve op til de mange krav.

Alle mine sikkerhedsskilte lever op til kravene fra Dansk Standard til skilte, farver og udformning. Jeg leverer langt de fleste ordre dag-dag og regningen, ja den betaler du først efter modtagelse af dine sikkerhedsskilte.

Her på shoppen finder du over 5000 sikkerhedsskilte, og har jeg ikke sikkerhedsskiltet du mangler, jaså producerer jeg den for dig!

Sikkerhedsskilte som aktiv og passiv sikkerhedsfaktor

Sikkerhedsskilte er ikke kun de skilte der sikre at vi ved hvor ildslukkeren hænger og hvor flugtvejen er, som brandskilte og flugtvejsskilte. Sikkerhedsskilte spiller nemlig også en meget stor forebyggende del i Jeres sikkerhed, i form af fx. advarselsskilte, forbudsskilte og påbudsskilte.
Sikkerhedsskilte leverer altså en passiv funktion som er forebyggende og en aktiv funktion som en vigtig del i det daglige.

Sikkerhedsskilte før skaden er sket

Sikkerhedsskilte spiller en vigtig forebyggende rolle mod ulykker og arbejdsskader. Det er arbejdstilsynet der stiller langt de fleste krav til disse sikkerhedsskilte i forbindelse med arbejdspladsens indretning.
Forbudsskilte og påbudsskilte spiller også en stor rolle det forebyggende arbejde, du i virksomheden skal arbejde med.


Sikkerhedsskilte under ulykken

Korrekt sikkerhedsskiltning under en ulykke er alt afgørende for udviklingen. Korrekt skiltning vil både kunne begrænse ulykken, fx. en brand, og vil kunne redde liv, fx. via flugtvejsskilte.
Brandskilte, flugtvejsskilte og henvisningsskilte som fx hjertestarterskilte, er med til at guide og hjælpe mennesker, til at tage de rigtige beslutninger i en presset situation.

Når først en ulykke er indtruffet er det ikke altid kun et spørgsmål om at flygte og komme sikkert ud. Der vil være store muligheder for at begrænse og redde liv, ved aktivt at handle korrekt.
Her hjælper brandskilte og henvisningsskilte med at finde udstyr til at bekæmpe fx. en ildebrand.

Sikkerhedsskilte efter skaden er sket

For brandvæsnet er korrekt opsatte sikkerhedsskilte, et vigtigt værktøj. Sikkerhedsskilte vil fx. kunne vise hvor stigen kan rejses, hvor brandvejen findes, hvor røglemmen aktiveres, hvor stigerøret er plaveret og hvor brandcentralen er. Alt sammen et udsnit af vigtige funktioner for redningsberedskabet.

Informative sikkerhedsskilte

Andre typer af sikkerhedsskilte er piktogrammer, vejskilte og kundeskilte. Disse skilte er alle med til at guide og hjælpe både medarbejdere, kunder og gæster i din virksomhed.
Informationsskilte er også med til at give de besøgende en god oplevelse og en fornemmelse af at være velkommen, når der fx. er skiltning til reception og parkering.