Sporg eksperten:   70 70 20 52
Aben: Mandag - fredag 08:00 - 16:00
INDKOBSKURV
DU HAR 0 VARER I DIN KURV
SE INDKOBSKURV
Daglige forsendelse Kredit til din virksomhed
Forside > Advarselsskilte
Advarselsskilte
  Tidligere 1  2  3  4  Næste    
Trykflasker fjernes ved brand
Stk
Kr. 38,00
Klemnings fare (Hånd)
Stk
Kr. 28,00
Giftige stoffer
Stk
Kr. 36,00
Kørende transport
Stk
Kr. 36,00
Elektrisk farlig
Stk
Kr. 28,00
Brandfarlige væsker
Stk
Kr. 36,00
Klemnings fare (fingre)
Stk
Kr. 28,00
Livsfarlig gas instruktion
Stk
Kr. 62,00
Brandfarlige stoffer
Stk
Kr. 36,00
Eksplosionsfare åben ild
Stk
Kr. 49,00
Brandfarlig
Stk
Kr. 28,00
Ætsende stoffer
Stk
Kr. 36,00
Svejsning skæring
Stk
Kr. 36,00
Truck kørsel
Stk
Kr. 28,00
NPK-gødning
Stk
Kr. 36,00
  Tidligere 1  2  3  4  Næste    
Advarselsskilte

Advarselsskilte – sikrer rettidig opmærksomhed

 
De fleste ulykker sker, når vi er uopmærksomme på farer eller ubekendte med disse. Ved at råde bod på disse to faktorer kan antallet af ulykker mindskes markant og trygheden kan højnes. Advarselsskilte, som advarer om diverse farer, er derfor et essentielt virkemiddel.
 
Mange farer – store som små – lurer og der findes således mange forskellige advarselsskilte. Du kan således advare om alt fra ujævnheder til radioaktivitet, men ingen farer er for små. Fælles for alle advarselsskilte er, at de skal hænges således, at de bliver tydelige og letlæselige.
 
Er der en risiko for at en ulykke kan opstå, så advar mod den i tide. Ved at fange folks opmærksomhed og anmode om agtpågivenhed har du allerede taget et stort skridt på vejen mod at undgå ulykker, da disse to faktorer oftest er hovedårsagen bag.
 
Advarselsskilte er vigtige på enhver virksomhed, hvor der er potentielle farer til stede. For det første er det vigtigt at advare medarbejdere, så de undgår at udsætte sig selv for unødige risici. For det andet besøges virksomheder ofte af personer, som ikke har deres daglige gang på stedet, og som derfor ikke altid ved, hvilket farer der lurer. Advarselsskilte er med til at oplyse både medarbejdere, gæster, kunder, etc. om potentielle sikkerhedstrusler, og øger således virksomheden sikkerhedsniveau markant.
 
På mange virksomheder er der flere farer til stede, og det kan således være nødvendigt at advare om eksempelvis kørende transport, glatte gulve, arbejdende robotter og giftfare ved brand. Mange af farerne kan være til stede på det samme område, og det er således en god idé at oplyse om potentielle risici ved indgangen til området. Samtidig anbefales det dog også, at oplyse om faren netop på det sted, hvor der er en risiko. Man kan ikke advare for meget, men man kan sagtens advare for lidt.
 
Nogle advarselsskilte viser både et symbol og en forklarende tekst, hvilket gør skiltene mere specifikke, mens andre advarselsskilte kun viser et symbol. Symbolerne er utvetydige og advarer om farer, som er alment kendte, mens skilte med en uddybende tekst advarer om mere præciserede farer og kan indeholde instruktioner og forholdsregler.
 

Korrekte og synlige advarselsskilte er vigtige og bør prioriteres højt, da en god skiltning er med til at mindske antallet skader og ulykker på såvel personer som materiel. Mangelfuld skiltning kan hurtigt få store konsekvenser, og man bør derfor sikre sig mod uopmærksomhed og mangel på agtpågivenhed ved at advare om tilstedeværende farer.